Lietošanas noteikumi

1. Internetveikala lietošanas noteikumi

Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā (interneta veikalā - www.premiumdzerieni.lv). Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas www.premiumdzerieni.lv ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

Termini

  • Nordic Beverage – Tiešsaistes tirdzniecības vietai www.premiumdzerieni.lv īpašnieks ir SIA "Nordic Beverage", reģistrācijas Nr. 41203063921, juridiskā adrese: E.Valtera 5-17, Rīga, Latvia, LV-1021, kas piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem;
  • Klients – fiziska vai juridiska persona, kas pasūta preces Nordic Beverage, kura ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar Nordic Beverage;
  • Piegāde - klienta pasūtīto preču piegāde uz adresi, kas ir norādīta klienta pasūtījumā;
  • Piegādes paka – iepakojums kurā tiek piegādāti klienta izvēlētie produkti piegādes laikā ārpus Rīgas teritorijas ar maksimāli pieļaujamo kopējo svaru par 1 (vienu) iepakojumu ir 31,5 kilogrami;

2. Pasūtīšana

2.1. Klients var izmantot Nordic Beverage pakalpojumus un pasūtīt preces kā viesis. Veicot pasūtījumu Klientam ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, kontaktinformācija saziņai un precīza piegādes adrese.

2.2. Veicot preču pasūtīšanu Klients ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu.

2.3. Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana, u.tml.) Klientam tiks nosūtīti neatkarīgi no tā, ka izvēlējās nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un Klienta informēšanai par pasūtījuma statusu.

2.4 Klientu personas dati tiks izmantoti pasūtījuma veikšanai un piegādei, rēķina dokumentācijas sagatavošanai, pārmaksātā daudzuma un atpakaļ nosūtīto preču summas atmaksai, finanšu saistību administrēšanai un citām saistībām, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī citu Nordic Beverage sniegto pakalpojumu nodrošināšanā. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet šo noteikumu un nosacījumu 10. punktā.

3. Cena, maksājumi un piegādes izmaksas

3.1. Preču cenas Nordic Beverage ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Kopējā Piegādes cena var ietvert nodevas. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no klienta izmantotās bankas.

3.2. Papildus cenai Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par kurjera piegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi Rīgas teritorijā 3.95 EUR (ieskaitot PVN), ja preču kopējā cena piegādei ir 49,99 EUR vai mazāk. Piegādes maksa nav piemērojama gadījumā, ja kopējā preču cena piegādei pārsniedz 50,00 EUR (ieskaitot PVN).

3.3. Klients var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas www.premiumdzerieni.lv maksājumu metožu izvēlnē. Maksājums ir jāveic pirms preču saņemšanas.

3.4. Pēc pasūtījuma saņemšanas Nordic Beverage nosūta klientam e-pastā pasūtījuma apstiprināšanu.

3.5. Preces tiek komplektētas kartona kastēs vai plastmasas maisos. 

4. Produktu apkopošana un piegāde

4.1. Nordic Beverage cenšas darīt visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr pasūtījuma izpildīšanas brīdī dažu produktu nepieejamības dēļ Nordic Beverage negarantē, ka visi Klienta pasūtītie produkti būs pieejami un tiks piegādāti.

4.2. Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru norādījis Klients pasūtījuma veikšanas brīdī. Nordic Beverage piegādās Klienta pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc Klienta lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē, piemēram, uznest uz noteiktu stāvu daudzīvokļu mājā, tikai ja:

  • piegādātājam ir Klienta piekrišana; un
  • mūsu piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Klienta lūgumu ir droši un praktiski. Nordic Beverage vienmēr rezervē sev tiesības piegādāta pasūtījumu līdz adreses galvenajai ieejai.

4.3. Klienta piegādēm uz uzņēmuma adresi, Nordic Beverage var nodrošināt piegādi tikai līdz uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai.

4.4. Piegādi var saņemt pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu un ir uzrādījusi vecuma apliecinošu dokumentu (Pase vai ID). Ja vecumu pierādošs dokuments nebūs pieejams un adresē nebūs neviena, kas sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, piegādes brīdī, produkti paliks pie piegādātāja.

4.5. Gadījumos, kad Nordic Beverage piegādā Klienta pasūtījumu Klienta norādītajā laikā, taču adresē nebūs neviena, kas varēs saņemt pasūtījumu, Klients tiks informēts un Klientam būs nepieciešams sazināties ar mums, lai vienotos par jaunu piegādes laiku. Šādos gadījumos, ja Nordic Beverage ir jāatgriež pasūtījums, Klientam var būt pienākums maksāt papildus samaksu.

4.6. Nordic Beverage dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts nolīgtajā laikā, Nordic Beverage neuzņemas nekādu atbildību par šī laika neievērošanu daļā vai pilnībā, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.

4.8. Piegāde pēc Latvijas likumdošanas var tikt veikta laika posmā no pulksten 8:00 līdz 22:00. 

4.9. Tāpat Pārdevējs (Nordic Beverage) nodrošina iespēju Klientiem ierasties pēc saviem pasūtījumiem Premium Dzērienu veikalā Cēsu ielā 31, 2.korpuss, Vidzemes priekšpilsētā, Rīgā, LV-1012. Veikala darba laiks darba dienās (no pirmdienas līdz piektdienai) no pulksten 10:00 līdz 19:00. 

4.10. Klientiem ierodoties pēc pasūtītajām precēm Premium Dzērienu veikalā būs jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (Pase vai ID), kas apliecina, ka preču saņemšanas brīdī klients ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Ja Klients nespēs uzrādīt vecumu pierādošu dokumentu, tad Nordic Beverage nav tiesības izsniegt iegādāto preci.

5. Kvalitātes garantija un atbildība

5.1. Produkti, kas attēloti Nordic Beverage, var neatbilst formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.

5.2. Par visu Nordic Beverage produktu īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un / vai izplatītājs. Nordic Beverage ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu Klientiem, ja normatīvie akti neparedz citādi.

6. Atteikuma Tiesības un Tiesības atteikties

6.1. Klientam ir tiesības vienpusēju izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, nekavējoties par to izmantošanu informējot Nordic Beverage. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas kā noteikts normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos Nordic Beverage izdotajos nosacījumos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.

6.3. Atgriežot preces veikalā, tām ir jābūt bez jekādiem bojājumiem, orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, Nordic Beverage patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.

6.4. Ja Klients ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Klients vēršas pie Nordic Beverage ar pieteikumu, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un Nordic Beverage noorganizēs naudas atgriešanu uz Klienta kontu, no kuras tika veikts pirkums. Nordic Beverage patur tiesības Klientam lūgt visu bojāto preci atgriezt veikalā, no kura tika veikta piegāde.

7. Pasūtījuma atcelšana

7.1. Nopietnu apstākļu gadījumā, Nordic Beverage var uz laiku vai pilnībā pārtraukt interneta tirdzniecību bez iepriekšējas Klienta informēšanas. Šādos gadījumos, Nordic Beverage atlīdzinās Klientam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.

8. Klientu apkalpošana

8.1. Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos Nordic Beverage sazinaties ar mums darba laikā 09:00-19:00 zvanot uz telefona numuru: +371 20 136 630 vai sūtot e-pastu uz: info@premiumdzerieni.lv

9. Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana

9.1. Nordic Beverage var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos.

9.2. Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši un tos regulā Latvijas Republikas normatīvie akti un visi strīdi pakļauti Latvijas Republikas tiesām.

9.3. Ja Klients uzskata, ka Nordic Beverage ir pārkāpis šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

10. Datu apstrāde un aizsardzība

10.1. Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī par Nordic Beverage piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Plašāk ar datu apstrādes jautājumiem varat iepazīties konfidencialitātes noteikumos.

 

STAY UP TO DATE

Submit your email to get updates on Island products and special promotions.